Een lijst van woorden die een geluid aangeven


In het Nederlands, en waarschijnlijk in alle andere talen, bestaan er vele woorden die een soort geluid aanduiden. Denk bijv. aan woorden als kraken, geritsel, en knal. Andere woorden duiden niet alleen op een bepaald geluid, maar ook op een bepaald soort geluid-voortbrengende gebeurtenis. Noem bijv. gedruppel, kabbelen, blazen, en gepruttel. Wij zijn bezig een verzameling aan de leggen van dergelijke woorden. Hieronder vind je aan aantal van dergelijke woorden met soms een hoorbaar voorbeeld van zo'n geluid. Deze zijn onderstreept en kun je aanklikken. Sommige zijn echte geluiden, opgenomen met een microfoon. Andere zijn synthetisch, gemaakt met een computerprogramma.
De geluiden zijn in verschillende categorieën onderverdeeld. Ten eerste in geluiden die door dingen, door dieren, en door mensen worden voortgebracht. Dan is er nog een lijst met geluiden die een manier van spreken aangeven en een lijst van adjectieven die voor geluiden worden gebruikt, zoals dof en schel.

Als je nog meer van deze geluiden kent die niet in deze lijst zijn opgenomen, dan kun je deze aan ons doorgeven via de volgenden website: aanvulling.html

N.B. Niet opgenomen zijn geluiden die in eerste instantie een handeling aangeven, waarmee een geluid geassocieerd kan worden, zoals dichtslaan, trommelen, schieten, pompen, zuigen, etc.  Deze lijst is vrijwel onbeperkt uitbreidbaar en om die reden niet opgenomen.  De grens tussen deze woorden die een handeling aangeven en woorden die echt het produceren van geluid aangeven, is niet altijd even scherp te trekken, zoals bij stampen, bonken, druppelen en plassen.  Als men in deze gevallen het woord niet als tegenwoordig deelwoord kan gebruiken, zijn ze zeker niet opgenomen.  Dus dichtslaan in niet opgenomen want je kunt niet spreken van een "dichtslaand" geluid. Stampen is wel opgenomen want een "stampend" geluid kan wel.

Evenmin opgenomen zijn geluiden die in de muziek gebruikt worden, zoals consonant, adagio, lento, atonaal, harmonisch, of staccato.  Voor deze woorden zijn hele woordenboeken aangelegd. 

Met dank aan Thijs de Melker, Steven van de Par, Wijnand IJsselsteijn, Othmar Schimmel, Guido Bunkens, Onno Tromp, en Hans Kulk.DINGEN

balderen
blazen
beieren
bonken
bonzen
borrelen
brommen
bruisen
brullen
bulderen
daveren
denderen
donderen
dreunen
druppelen
echoën
fiedelen
fluiten
galmen
gieren
glijden
gonzen
janken
kabbelen
klappen
klapperen
klateren
klepperen
kletteren
kletsen
klikken
klinken
klingelen
klokken
kloppen
klotsen
knallen
knakken
knappen
knarpen
knarsen
knerpen
knetteren
knisperen
knisteren
knorren
kraken
krassen
lurken
luiden
murmelen
paffen
piepen
plassen
ploffen
plonzen
ploppen
pruttelen
puffen
rammelen
raspen
ratelen
razen
rinkelen
ritselen
rollen
roffelen
rommelen
ronken
ruisen
schallen
schetteren
schrapen
schuifelen
schuren
sissen
snerpen
spatten
spetteren
sputteren
stampen
steunen
stommelen
suizen
tempeesten
tetteren
tieren
tikken
tiktakken
tingelen
tinkelen
toeteren
trillen
trommelen
waaien
weergalmen
zagen
zoeven
zwatelen
zwiepen

DIEREN

aanslaan
balderen
balken
blaffen
blaten
brommen
brullen
burlen
fluiten
grommen
hijgen
hinniken
kakelen
keffen
kirren
knorren
koeren
kokkeren
kraaien
krassen
krijsen
kwaken
kwekken
kwetteren
kwinkeleren
loeien
mekkeren
miauwen
piepen
sjirpen
snateren
sissen
spinnen
striduleren
tjirpen
tokken
trompetteren
vocaliseren
zoemen
zingen

MENSEN

babbelen
bellen
blafhoesten
blèren
boeren
briesen
brullen
claxonneren
fluisteren
fluiten
gapen
gekscheren
giechelen
gillen
grienen
ginnegappen
gniffelen
gorgelen
grinniken
grommen
hijgen
hikken
hoesten
huilen
jammeren
janken
jengelen
jeremiëren
juichen
kankeren
kermen
klappertanden
kleppen
knarsetanden
kokhalzen
kreunen
krijsen
krijten
kuchen
kwezelen
kwelen
lachen
lawaaien
mekkeren
monkelen
mummelen
niezen
proesten
reutelen
rochelen
roezemoezen
schateren
schreeuwen
schreien
slaken
slurpen
smakken
smekken
sniffen
snikken
snotteren
snuiven
snurken
uitjouwen
zingen
zuchten


SPREKEN

babbelen
bazelen
brabbelen
brallen
declameren
drammen
dreinen
drenzen
femelen
fezelen
fluisteren
hakkelen
jodelen
joelen
ijlen
keuvelen
klagen
kletsen
kleppen
krijsen
kwebbelen
kwekken
lallen
leuteren
lispelen
mompelen
neuriën
opdreunen
opzeggen
orakelen
oreren
praten
preken
prevelen
rappen
rebbelen
rellen
roepen
sabberen
schelden
schreeuwen
slissen
slijmen
schmieren
skanderen
slissen
smeken
smoezelen
smoezen
snauwen
spreken
stamelen
stotteren
tateren
temen
tieren
uitleggen
voordragen
voorlezen
zaniken
zeggen
zeiken
zeuren
zingen
zwammen
zwetsen
zwijgen


ADJECTIEVEN

blikkerig
boemerig
dof
donker
doordringend
eng
fijn
gedempt
grof
geknepen
gespannen
hard
hees
helder
hoog
iel
indringend
kil
koel
koud
krakerig
laag
luid
metalig
nasaal
onzuiver
penetrant
puur
rijk
ruimtelijk
rustig
ruw
schel
scherp
schril
snijdend
sonoor
tonaal
teer
vals
vreemd
vreemd
warm
wollig
zacht
zuiver
zwoel


Adres

Dik J. Hermes
 
Eindhoven University of Technology
Department of Industrial Engineering and Innovation Sciences
Human-Technology Interaction
IPO 1.34
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoon: +31 40 247 52 14
Fax: +31 40 244 98 75
Email: nospam-d.j.hermes@tue.nl-nospam
http://home.ieis.tue.nl/dhermes/

Terug naar: